Käyttöehdot

Näitä ehtoja sovelletaan Talent CC Oy:n tarjoamaan yrityshakemistopalveluun (jäljempänä Palvelu). Palvelun tuottaa, omistaa, hallinnoi ja ylläpitää Talent CC Oy.

Talent CC Oy:llä on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Talent CC Oy:llä on oikeus muuttaa Palvelua tai sen sisältöä. Palvelun sisältämän aineiston omistus- sekä immateriaalioikeudet ovat Talent CC Oy:llä tai Talent CC Oy:n yhteistyökumppanilla.

Talent CC Oy:llä on oikeus tehdä suoramarkkinointia Palvelun käyttäjälle. Talent CC Oy:llä on oikeus näyttää mainoksia hakutuloksien tai muiden Talent CC Oy:n tuotteiden ja/tai palveluiden yhteydessä.

Käyttämällä Palvelua käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain yhteystietojen etsimiseen yksityistä tarkoitustaan varten. Käyttäjä sitoutuu olemaan hyödyntämättä Palvelua ja siinä olevia tietoja kaupallisesti (esimerkiksi suoramarkkinointitarkoituksiin) sekä olemaan käyttämättä Palvelua näiden käyttöehtojen vastaisesti. Palvelun sisällön tai sen osan julkaiseminen, kopioiminen, liittäminen, siirtäminen tai säilyttäminen, lukuun ottamatta säilyttämistä tai tulostamista yksityiseen käyttöön on kielletty.

Käyttäjä vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista ja siihen liittyvistä kustannuksista, kuten tietoliikennemaksuista. Käyttäjä vastaa hallussaan olevien Palvelun käyttämiseen tarvittavien laitteiden, teleyhteyksien ja Palveluun kuulumattomien ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä huolehtii siitä, etteivät ne haittaa tai häiritse Palvelua tai televerkon liikennettä.

Talent CC Oy:llä on oikeus estää tai katkaista käyttäjän pääsy Palveluun, jos näitä käyttöehtoja on olennaisesti rikottu tai käyttäjä on muulla tavalla väärinkäyttänyt Palvelua siten, että käyttö aiheuttaa vahinkoa Talent CC Oy:lle, toisille käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 15.5.2009 ja ovat voimassa toistaiseksi. Talent CC Oy:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja.

2018/02 Käyttöehtoihin lisätty liite EU:n yleiseen tietosuojaasetukseen (GDPR) liittyen. Liitteen voi ladata alla olevasta linkistä.

Talent CC Oy yleiset sopimusehdot 1-2018 Liite 1 TIETOSUOJALIITE.pdf